Regulamin

Regulamin

I Indywidualnych Mistrzostw Polski Dzieci

w Warcabach 100-polowych

I. Organizator:

 1. Polski Związek Warcabowy
 2. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
 3. Urząd Miasta w Lubaczowie
 4. Zespół Szkół im. Gen. Kustronia w Lubaczowie
 5. Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy

II. Sponsorzy:

1. Lista sponsorów zostanie podana w terminie późniejszym na stronie mistrzostw

III. Cel mistrzostw:

 • Wyłonienie mistrzów Polski na 2015 rok w kategoriach do 8 lat
 • Możliwość współzawodnictwa najlepszych młodych warcabistów z całej Polski
 • Popularyzacja gry warcabowej oraz podniesienie poziomu sportowego.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację

IV. Termin i miejsce:

Lubaczów – 24-26 lipca 2015 r. . Przyjazd uczestników w dniu 24.07.2015 r. w godzinach popołudniowych;   20.00 – odprawa techniczna. Zgłoszenie: Internat Zespołu Szkół im. Gen. Kustronia w Lubaczowie, ul. Kościuszki 161. Zakwaterowanie: Internat Zespołu Szkół im. Gen. Kustronia w Lubaczowie

V. Kategorie wiekowe:

– dziewczęta do lat 8                        – rocznik 2006 i młodsze

– chłopcy do lat 8                              – rocznik 2006 i młodsi

VI. System rozgrywek:

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regułami Kodeksu Warcabowego przez licencjonowanego sędziego Polskiego Związku Warcabowego. System rozgrywek zależny jest od liczby uczestników (system szwajcarski na dystansie 7-9 rund lub system kołowy) i zostanie ogłoszony na odprawie technicznej w dniu 25.07.2014 r. o godz. 20.00. Tempo gry: 30 minut na zawodnika. Nie obowiązuje zapis partii.

VII. Uczestnictwo:

W mistrzostwach mogą startować zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję zawodniczą lub takiej nie posiadają i dokonają zgłoszenia do dnia 15 lipca 2014 roku. Można wykupić licencję przed zawodami przekładając wymagane dokumenty i zaświadczenia. Za zdolność zawodników do startu (aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie) odpowiedzialny jest klub delegujący swoich zawodników lub opiekun prawny.

VIII. Koszty:

 • 70 PLN (w tym 20 PLN wpisowego oraz noclegi 2 dni). Wyżywienie we własnym zakresie
 • Organizator zapewnia darmowy 2-dniowy nocleg dla 20 zawodników spoza województwa podkarpackiego według kolejności zgłoszeń. Płatność przelewem do dnia 18 lipca 2015 r. na konto: Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy w Lubaczowie. Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – Nr 20 9101 0003 2001 0016 9895 0001.

IX. Nagrody:

1 – 3 miejsce – puchary, medale i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymują okolicznościowe medale i dyplomy.

– dodatkowa nagroda rzeczowa losowana wśród zawodników z licencją

– dodatkowa nagroda rzeczowa losowana wśród zawodników noszących koszulki klubowe lub reklamujące swoje miasto, gminę

X. Zgłoszenia:

Do dnia 15.07.2015 r. (imiennie z podaniem dokładnej daty urodzenia, kategorii warcabowej, nazwy klubu lub miejscowości) na adres: Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy, ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów, telefonicznie – 785637122 – Jan Artymowicz lub arja2001@interia.pl (za potwierdzeniem).

XI. Uwagi końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczną interpretację regulaminu.
 • Sędzia Główny zostanie nominowany przez Kolegium Sędziów PZWarc.
 • Dojazd: po dojechaniu na stację PKP w Jarosławiu, udajemy się na dworzec PKS, skąd odjeżdżają autobusy do Lubaczowa.
 • Podczas ceremonii rozpoczęcia, rozgrywania partii i dekoracji zawodnicy zobowiązani są do noszenia strojów sportowych swojego klubu, miasta. W wyjątkowych przypadkach obowiązek ten zostanie zniesiony.
 • Nieobecność podczas ceremonii zakończenia jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody.

O R G A N I Z A T O R Z Y